Асоціація випускників

МЕТА АСОЦІАЦІЇ

Асоціація випускників за спеціальностями 014 «Середня освіта (Мова та література (англійська))» та «Середня освіта (Мова та література (німецька))» Хмельницької гуманітарно-педагогічної  академії є організаційною структурою, що покликана налагодити зворотній зв’язок між випускниками – висококваліфікованими вчителями іноземної мови зі студентами за підтримки керівництва академії та факультету початкової освіти та філології. Практичний досвід випускників у сукупності з можливостями реалізації їхнього творчого та наукового потенціалу створюють основу для налагодження ефективної взаємодії з академією та із здобувачами вищої освіти.  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • налагодження зв’язку між випускниками, студентами, науково-педагогічним колективом академії, професорсько-викладацьким складом кафедри іноземних мов;
  • організація та проведення зустрічей випускників спеціальностей «Середня освіта (Мова та література (англійська))» та «Середня освіта (Мова та література (німецька))»;
  • підтримка громадських і наукових проєктів та ініціатив студентів;
  • проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших наукових заходів за участі випускників;
  • зміцнення партнерської співпраці між членами Асоціації як в Україні, так і за кордоном;
  • сприяння участі членів Асоціації в міжнародних освітніх програмах;
  • допомога у практичній підготовці, стажуванні та працевлаштуванні здобувачів вищої освіти.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Організувати зустріч випускників спеціальностей «Середня освіта (Мова та література (англійська))» та «Середня освіта (Мова та література (німецька))», присвячену 100-річчю з дня заснування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (жовтень, 2021 р.).

2. З метою обміну практичним досвідом брати активну участь у роботі Школи педагогічної майстерності, в організації та проведенні науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів, майстер-класів, онлайн-зустрічей та ін. (постійно)

3. Сприяти організації громадських та культурних заходів за участі випускників та здобувачів вищої освіти (постійно).

4. Надавати допомогу в підготовці та проведенні інтерактивних заходів щодо адаптації першокурсників у студентському середовищі академії (вересень, 2021 р.)

5. Ураховуючи сучасні тенденції розвитку інформаційних і медійних технологій, заснувати сторінку Асоціації в соцмережах,

6.  Започаткувати рубрику, присвячену інтерв'юванню відомих випускників.

ВИПУСКНИКАМ ПРО КАР'ЄРУ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55