ПІДГОТОВКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ «ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРОЄКТНОЇ ПРАКТИКИ» МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

22 вересня 2021 року на платформі zoome відбулася зустріч з директорами та вихователями-методистами закладів дошкільної освіти м. Хмельницького за участі декана факультету дошкільної освіти та психології Л.С. Пісоцької, завідувача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Л.В. Зданевич, слухачів магістратури.

Декан факультету дошкільної освіти та психології Л.С. Пісоцька подякувала присутнім колегам-практикам за багаторічну співпрацю та їх зацікавленість у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти та висловила сподівання на подальшу партнерську взаємодію.

Завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Л.В. Зданевич надала перелік тем кваліфікаційних робіт майбутніх магістрів. Гарант ОПП підготовки майбутніх магістрів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта Н.М. Миськова поінформувала присутніх щодо особливостей проходження здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти «Дослідницько-проєктної практики», зміст якої пов’язаний із темою магістерського дослідження.

Опісля отриманої інформації представники закладів дошкільної освіти залучилися до активного обговорення змісту практики, видів діяльності практикантів та надали інформацію щодо наявності у педагогічного колективу їх закладу досвіду реалізації однієї чи кількох заявлених проблем.

Слухачам магістратури було надано інформацію щодо назв та місця розташування закладів дошкільної освіти, у яких наявний практичний досвід у контексті їх наукових інтересів, та представлено адміністрацію закладу.

Володіючи такою інформацією майбутні практиканти можуть вільно обрати базу практики.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55