Гуртки кафедри іноземних мов

Кафедра іноземних мов

ОПП «Середня освіта. Мова та література (англійська, німецька)»

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК

Наукова секція студентського гуртка «LINGUA»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Наукова секція студентського гуртка «LINGUA» діє на базі кафедри іноземних мов ХГПА та залучає до участі здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю 014.022 Середня освіта (Мова і література (англійська)).

КЕРІВНИК – к.філол.н., доц. Закреницька Л.А.

Організація роботи наукової секції спрямована на формування у здобувачів інтересу до наукової творчості, розвиток творчого мислення і наукової самостійності, підвищення рівня науково-методичної підготовки та науково-дослідницької діяльності в професійній галузі.

Засідання наукової секції проводяться не рідше одного разу на місяць, де заслуховуються виступи здобувачів з обраних ними наукових проблем, обговорюються питання утілення науково-методичних розробок у навчальній діяльності, вивчаються стратегії підготовки доповідей/виступів для участі в наукових конференціях та публікації наукових статей.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОДІЇ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ ГУРТКА LINGUA


Лінгвокраїнознавча секція «Sunflower» студентського гуртка “LINGUA”

Лінгвокраїнознавча секція «Sunflower»  cпрямовує свою діяльність на ознайомлення студентів із сучасними тенденціями в англійській мові та поглиблення їх лінгвістичної та лінгвокультурної компетентності, а саме: вивчення особливостей міжкультурного спілкування англійською мовою з представниками різних країн світу;  вивчення специфіки сленгу та жаргону різних варіантів англійської мови; особливості мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, жести, що супроводжують висловлювання) поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування; 

Діючими членами лінгвокраїнознавчої секції студентського гуртка є групи студентів 1-4 курсу факультету початкової освіти та філології.

Засідання секції проводяться 1 раз на місяць (останній вівторок місяця).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОДІЇ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАЧОЇ СЕКЦІЇ ГУРТКА LINGUA


ПП Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))

Студентський мовознавчий гурток

«Lingua-Deutsch»

Студентський мовознавчий гурток  “LINGUA-DEUTSCH” здійснює свою діяльність як у напрямі дослідження актуальних проблем філології, так і в організації культурно – дозвіллєвих проектів, пов’язаних з культурою німецькомовних країн.

Керівник гуртка:

Степенко Ольга Геннадіївна, старший викладач кафедри іноземних мов.

Діяльність гуртка спрямована на ознайомлення студентів із сучасними тенденціями розвитку  німецької  мови та літератури, на поглиблення їх лінгвістичної та лінгвокультурологічної компетентності, а саме: удосконалення міжкультурної комунікації німецькою мовою; аналіз особливостей мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв мови у певних проблемних комунікативних ситуаціях; участь у конференціях тощо. Заходи гуртка поєднують класичні, креативні та дослідницькі аспекти.

Діючими членами гуртка є студенти факультету початкової освіти та філології спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)).

Засідання секції проводяться 1 раз на місяць (останній вівторок місяця).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОДІЇ ГУРТКА LINGUA-DEUTSCH


 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55