Готуємося до отримання дипломів бакалавра

На факультеті дошкільної освіти та психології завершилася  підсумкова атестація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 053 Психологія і 012 Дошкільна освіта. Всі здобувачі освіти успішно склали екзамени, а психологи – ще і захистили дипломні роботи. Члени комісії відзначили,  майбутні фахівці продемонстрували теоретичні знання з освітніх компонентів; навички володіння методами, прийомами, формами та засобами роботи; вміння логічно, послідовно, глибоко і ґрунтовно викладати думки, що свідчить про науково-педагогічне мислення, яке характеризується здатністю аналізувати, систематизувати й узагальнювати виховні явища і процеси. Акцентовано членами комісії, що здобувачі усвідомлено оперують професійною термінологією;   ілюструють практичні навички, інтегруючи теоретичні знання у практичну площину.   Відповіді здобувачів освіти обох спеціальностей  засвідчили про їхню готовність до самостійної професійної діяльності.

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55