ЗУСТРІЧ СТЕЙКГОЛДЕРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА МАГІСТЕРСЬКИМ РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗУСТРІЧ СТЕЙКГОЛДЕРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

11 листопада 2022 року з допомогою платформи zoome на кафедрі дошкільної педагогіки, психології та фахових методик відбулася зустріч усіх зацікавлених осіб у забезпеченні якісної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Експерт НАЗЯВО, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор філософських наук, професор Олександр Поліщук, вітаючи присутніх, підкреслив важливість цієї зустрічі, висловив сподівання на активну дискусію, окреслив можливі вектори удосконалення партнерської взаємодії кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик з педагогічними колективами закладів дошкільної освіти.

Декан факультету дошкільної освіти та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Леоніда Пісоцька охарактеризувала особливості освітнього процесу підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, подякувала присутнім директорам та вихователям-методистам ЗДО за багаторічну підтримку та співпрацю.

Завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич акцентувала увагу присутніх на окремих вимогах щодо виконання кваліфікаційних робіт слухачами магістратури та представила перелік тем кваліфікаційних робіт слухачів магістратури зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 2022 року набору.

Гарант ОПП, експерт НАЗЯВО, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Миськова розкрила роль дослідницько-проєктної практики у проведенні досліджень здобувачами освіти та висвітлила орієнтовний зміст партнерської взаємодії у тріаді: «здобувач освіти – випускова кафедра – база проведення дослідження».

У дискусії взяли активну участь директори Хмельницьких закладів дошкільної освіти – Наталія Барчук (ХЗДО 1), Олена Матвеєва (ХЗДО 24), Світлана Молодовська (ХЗДО 40), Тетяна Слівінська (ХЗДО 37), Валентина Собко (ХЗДО30), Інна Юркова (ХЗДО23); а також вихователі-методисти – Людмила Бурбела (ХЗДО 29), Раїса Безпалько (ХЗДО 56), Інна Креськова (ХЗДО 8), Алла Туркот (ХЗДО 43), Оксана Пужанська (ХЗДО 50), фахівець ЦПРП Інна Нащубська, – які висловили пропозиції щодо доцільності корегування окремих тем кваліфікаційних робіт та озвучили готовність співпраці у контексті тих тем, з яких наявний у їх ЗДО перспективний педагогічний досвід.

Старший викладач кафедри, експерт НАЗЯВО, кандидат педагогічних наук Олеся Мисик звернула увагу присутніх на наявність суголосності тем кваліфікаційних робіт слухачів магістратури з науковими інтересами їх наукових керівників.

Завідувач виробничої практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор філософії Тетяна Цегельник підкреслила доцільність змісту та завдань дослідницько-проєктної практики у контексті практичної підготовки майбутніх магістрів та дієве поєднання її із виконанням кваліфікаційної роботи.

Висловлені слова вдячності від присутніх слухачів магістратури стали свідченням доцільності та важливості проведеної зустрічі.

Щиро дякуємо педагогічним колективам закладів дошкільної освіти за відкритість, активність, постійну підтримку та готовність до співпраці!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55