ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАХОВИХ МЕТОДИК ІЗ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАХОВИХ МЕТОДИК ІЗ  СТЕЙКГОЛДЕРАМИ ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. МАГІСТР»

14.03.2023 року до розкриття окремих питань теми «Програмно-методичне забезпечення організації гурткової роботи в ЗДО», яка є складовою змісту навчальної дисципліни «Організація гурткової роботи в закладі освіти» (викладач – Миськова Н.М.), долучилися випускники спеціальності 012 Дошкільна освіта Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, педагоги Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 «Білочка»: директор ЗДО Грона І.П., вихователь-методист Ковальська І.О., та вихователь Швець О.А.

Навчальна дисципліна «Організація гурткової роботи в закладі освіти» розроблена та затверджена у переліку ОКВВ у відповідь на запити стейкголдерів ОПП «Дошкільна освіта. Магістр» (здобувачів освіти та роботодавців) за підтримки завідувача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, доктора педагогічних наук, професора Зданевич Л.В. та декана факультету дошкільної освіти та психології кандидата педагогічних наук, доцента Пісоцької Л.С.

Педагоги ХЗДО 20 продемонстрували майбутнім магістрам дошкільної освіти приклад партнерської взаємодії творчої команди фахівців, діяльність яких спрямована на забезпечення якості дошкільної освіти. Слухачі магістратури під час заняття ознайомилися з досвідом успішної діяльності за кожною із посад у контексті організації діяльності гуртка відповідно етапів: виявлення запитів та інтересів; визначення спрямування; пошук/виокремлення фахівця; розробка програми, методичного забезпечення тощо.

Щиро дякуємо колегам Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 «Білочка» за партнерську взаємодію на шляху до забезпечення якісної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55