ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИКИ

Проведено інструктаж для здобувачів освіти другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта денної і заочної форм навчання щодо підготовки та проведення дослідницько-проєктної практики в онлайн режимі.

Гарант ОПП «Дошкільна освіта. Магістр» Миськова Н.М., керівники практики : професор Зданевич Л.В., доцент Пісоцька Л.С. ознайомили здобувачів з навчальною робочою програмою практики, з завданнями і метою практики, з професійними компетентностями і програмними результатами, котрими мають оволодіти під час проходження практики.

Керівник відділу практики Кикилик А.М. акцентувала увагу на оформленні та своєчасній здачі документації практики, на забезпеченні безпекового середовища в умовах освітнього процесу, де будуть магістри на практиці.

Інструктаж відбувся у формі діалогу, оскільки здобувачі освіти були активними в процесі обговорення змісту виконаної роботи під час цього виду практики.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55