Обговорення тем кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

На кафедрі дошкільної педагогіки, психології та фахових методик з допомогою платформи Zoom відбулася традиційна, перша у 2023-2024 навчальному році, зустріч стейкголдерів освітньо-професійної програми підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Експерт НАЗЯВО, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор філософських наук, професор Олександр Поліщук висловив вдячність роботодавцям за активну взаємодію та підтримку ОПП, акцентував увагу на можливості надання письмових відгуків щодо ОПП «Дошкільна освіта. Магістр» засобами електронної пошти.

Декан факультету дошкільної освіти та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Леоніда Пісоцька охарактеризувала особливості освітнього процесу підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, подякувала присутнім директорам та вихователям-методистам ЗДО за багаторічну підтримку та співпрацю.

Гарант ОПП, експерт НАЗЯВО, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Миськова розкрила особливості ОПП, акцентувала увагу присутніх на тих змінах, що були внесенні до змісту ОПП після надання рекомендацій роботодавців, зауважила про внесення до навчального плану ОПП навчальної дисципліни «Педагогіка гри» завдяки участі у міжнародному проєкті, звернула увагу на врахування ОПП регіонального контексту та особливостей саме цієї програми підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти. Окрім того, зосереджено увагу і на забезпеченні можливостей для здобувачів освіти щодо вибору теми, суголосності наукових інтересів магістрантів та наукових керівників, а також розподілу кредитів по семестрах для проведення дослідження та опису його результатів.

Завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич акцентувала увагу присутніх на окремих вимогах щодо виконання кваліфікаційних робіт слухачами магістратури, виокремила роль дослідницько-проєктної практики у проведенні досліджень здобувачами освіти, представила перелік тем кваліфікаційних робіт слухачів магістратури зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 2023 року набору.

До розмови долучилися: Наталія Бабій, начальник відділу дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької міської територіальної громади, директори Хмельницьких закладів дошкільної освіти – Наталія Барчук (ХЗДО 1), Ольга Більська (ХЗДО 54), Оксана Денисова (ХЗДО 8), Олена Матвеєва (ХЗДО 24), Тетяна Слівінська (ХЗДО 37), Валентина Собко (ХЗДО 30), Інна Юркова (ХЗДО23); а також вихователі-методисти – Людмила Бурбела (ХЗДО 29), Раїса Безпалько (ХЗДО 56), Оксана Кушлак (ХЗДО 54). Педагоги закладів дошкільної освіти відмітили актуальність окреслених тем та надали присутнім інформацію щодо наявності у їх колективах успішного педагогічного досвіду, суголосного із окремими темами, та запросили слухачів магістратури для активної взаємодії і проходження дослідницько-проєктної практики.

Висловлюємо щиру вдячність педагогічним колективам закладів дошкільної освіти за відкритість і активну партнерську взаємодію!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55