Блоґи

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

11 серпня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Історичного вебінару / Historical webinar, рубрика «Mediaevalia. Велике Князівство Литовське». Поважним доповідачем виступив відомий фахівець з епохи пізнього середньовіччя і ранньомодерної доби, як в Україні так і за кордоном – професор, д.і.н. Київського університету імені Бориса Грінченка Віталій Миколайович Михайловський.

Тема лекції:«ВЕЛИКЕ ПОДІЛЛЯ. УТВОРЕННЯ НОВОГО ІСТОРИЧНОГО РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХIV – XV СТ.»

Поява нового регіону, та ще й на території, де ніколи не було удільного князівства, відбулася в результаті прагнення Великого князівства Литовського розширити свій вплив у південно-західному напрямку в середині XIV ст. Спочатку як удільне князівство Ґедиміновичів, що змінювали протекцію від великого князя до короля. Згодом спірна територія, яку наприкінці XIV ст. було поділено на три частини. У першій третині XV cт. здавалося, що питання Поділля остаточно вирішене, і воно стане частиною Великого Князівства Литовського. Принаймні так видавалося Вітовтові. Натомість у Кракові вважали цілком по-іншому. Після 1430 р. і аж до середини 1450-х років, цей регіону був причиною розбрату між Польським королівством та Великим Князівством Литовським.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

9 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV; VІ курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), (першого) бакалаврського та (другого) магістерського рівнів взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі міжнародного наукового онлайн-семінару організованим Holodomor Research and Education Centre.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

27 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Четвертого Семінару з міжвоєнної історії України, відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

«Сексот «Академік»: причини та обставини співпраці науковця із ДПУ УСРР у 1920-х рр.».

З доповіддю виступила кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України Оксана Віталіївна Юркова.

Стипендійні можливості для навчання в закладах вищої освіти Мексики у 2022/2023 навчальному році.

Посольство Мексики в Україні пропонує здобувачам вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії скористатися стипендійними можливостями для навчання в закладах вищої освіти Мексики у 2022/2023 навчальному році.

Подати заявку на участь у стипендійній програмі на 2022/2023 навчальний рік необхідно через систему управління академічним співробітництвом (SIGCA) до 23:59 24 липня 2022 року за центральним часом Мексики.

Більш детальна інформація та перелік необхідних документів знаходиться за посиланням:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-yprogramas/becas-para-extranjeros-29785

ОНЛАЙН МАРАФОН «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПАРЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ»

14 липня 2022 року завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич та доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Миськова у партнерстві з вихователем Хмельницького закладу дошкільної освіти №54 Світланою Таранціцою взяли участь у Всеукраїнському онлайн марафоні «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах».

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

12 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І – IІІ курсів спеціальності 014 Середня освіта (Історія), в контексті вивчення освітнього компоненту НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar», рубрика «Ранньомодерна доба. Річ Посполита Обох Народів».

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

09 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IІІ курсів спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar», під рубрикою «Ранньомодерна доба. Річ Посполита Обох Народів»

З доповіддю на тему:

«Практика делімітації кордонів на Чернігово-Сіверщині у ХIV – XVIII ст.» виступив

Д.і.н., професор Ігор Кондратьєв

Організатор семінару і модератор заходу к.і.н. Владислав Яценко, «Kharkiv Historico-Philological Society».

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

05 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІІ курсу спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в заході який організував Музей Голодомору. В ході заходу відбулася онлайн-презентація цифрового архіву листів Д. Бермана, інженера з ПАР, який став мимовільним свідком Голодомору (1932-1933 рр.) в Україні.

Співпраця зі стейкхолдерами

Триває процес вдосконалення освітньо-професійних програм, які функціонують на кафедрі української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант Валентина ФІЛІНЮК) та другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант Валентина КРИЩУК).

Атестація майбутніх словесників

У другій половині червня 2022 року відбулася атестація випускників за спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у формі двох комплексних кваліфікаційних іспитів.

Здобувачі освіти продемонстрували належний рівень компетентностей, знань, умінь і навичок із таких дисциплін: "Педагогіка", "Психологія", "Методика навчання української мови", "Методика навчання української літератури", "Методика навчання зарубіжної літератури", "Сучасна українська літературна мова", "Історія української літератури", "Історія зарубіжної літератури".

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55