Блоґи

Кафедра суспільних дисциплін. Історіографічний фронт гібридної війни ХХІ ст.

21 червня 2022 р. студенти ІІ – ІІІ курсів Гуманітарного факультету

Спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) взяли участь (онлайн на базі платформи Zoom) у роботі наукової конференції яку організував Інститут історії України НАНУ України на тему:

«Історіографічний фронт гібридної війни ХХІ ст.: дослідження українського раннього модерну в посткримських нараціях російської академічної історіографії»

Онлайн вебінар з популяризації «Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.».

21 червня 2022р. Відділ міжнародних зв’язків Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  за підтримки  Національного Еразмус Офісу в Україні  провели онлайн вебінар з популяризації «Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.».

Увага зустрічі була сконцентрована на ознайомленні з новинками  Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027, популяризації європейського досвіду у ЗВО України, активізації участі науково-педагогічних працівників у проєкта за різними напрямами, спрямованих на модернізацію та удосконалення вітчизняної системи вищої освіти, незмінності курсу України в частині європейської інтеграції та виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Готуємося до отримання дипломів бакалавра

На факультеті дошкільної освіти та психології завершилася  підсумкова атестація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 053 Психологія і 012 Дошкільна освіта. Всі здобувачі освіти успішно склали екзамени, а психологи – ще і захистили дипломні роботи. Члени комісії відзначили,  майбутні фахівці продемонстрували теоретичні знання з освітніх компонентів; навички володіння методами, прийомами, формами та засобами роботи; вміння логічно, послідовно, глибоко і ґрунтовно викладати думки, що свідчить про науково-педагогічне мислення, яке характеризується здатністю аналізувати, систематизувати й узагальнювати виховні явища і процеси. Акцентовано членами комісії, що здобувачі усвідомлено оперують професійною термінологією;   ілюструють практичні навички, інтегруючи теоретичні знання у практичну площину.   Відповіді здобувачів освіти обох спеціальностей  засвідчили про їхню готовність до самостійної професійної діяльності.

Науково-творча перемога!

Колектив кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик щиро вітає здобувачку освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта МОЦЕГЛОВ ДІАНУ з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського творчого конкурсу студентських робіт «Здорова дитина – здорова нація» у 2021-22 н.р. та з отриманням Диплома ІІ ступеня (наказ по Глухівському НПУ ім.О.Довженка від 13.06.22 р № 189).

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИЗ ДИСЦИПЛІН. ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ ВНАСЛІДОК ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 рр.

20 червня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar». З доповіддю виступив д.е.н., заступник директора з наукової роботи, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУОлександр Гладун на тему: «ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ ВНАСЛІДОК ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 рр.»,

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Історичний вебінар

17 червня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І – IІІ курсів спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь онлайн на платформі Zoom в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar», рубрика «Книжковий огляд». Презентація наукової монографії

«Слово і діло»: політичні злочини та політичний розшук в Гетьманщині ХVIII ст.»,

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Онлайн-лекція

17 червня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету,

Спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) І – ІІІ курсів слухали онлайн лекцію на платформі Zoom доктора історичних наук, доцента, професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова – Олександра Музичка.

Тема лекції«Степан Бандера: символ страху наших ворогів»

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Онлайн-екскурсія в Батурин

16 червня 2022 р.  студенти гуманітарного факультету, І – ІІ курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) взяли участь в онлайн-екскурсії на базі платформи Zoom м. Батурин на тему: «ГЕТЬМАНСЬКИЙ БАТУРИН. САДИБА КОЧУБЕЇВ»

Гостьова лекція науковця-фольклориста

16 червня 2022 р. студенти групи Філ-12у (спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) у межах двотижневої навчальної фольклорної практики під керівництвом доцентки кафедри української мови і літератури Світлани МАХОВСЬКОЇ організували та провели гостьову лекцію зі знаним на Поділлі фольклористом.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Проблеми міжвоєнної історії України

15 червня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь в другому онлайн-засіданні на платформі Zoom Семінару з міжвоєнної історії України, відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

З доповіддю «Російська революція як релігійна криза: століття до та століття після 1917 року».

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55