art's blog

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

23 серпня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в презентації та обговоренні нової наукової праці присвяченої 350 річчю від дня народження Гетьмана України Пилипа Орлика, відомої історикині, знавця доби Гетьманщини, україніста, д.і.н., професора Тетяни Таїрової-Яковлевої«ПИЛИП ОРЛИК І МАЗЕПИНЦІ. ДЖЕРЕЛА».

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

21 серпня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Історичного вебінару / Historical webinar, рубрика «Вексилологія. Україна». З лекцією виступив провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАНУ відомий фахівець в галузі спеціальних історичних дисциплін – д.і.н. Андрій Богданович Гречило.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

13 серпня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти слухали онлайн лекцію на тему:

«КОЗАЦЬКІ ЛЮЛЬКИ»

відомого українського науковця Анатолія Волкова. Організатором події виступив Національний заповідник ХОРТИЦЯ – Khortytsia National Reserve.

Козаків не можна уявити без люльки! Оспівана в піснях та прославлена в легендах, вона була незамінною річчю для справжнього козака.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

11 серпня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Історичного вебінару / Historical webinar, рубрика «Mediaevalia. Велике Князівство Литовське». Поважним доповідачем виступив відомий фахівець з епохи пізнього середньовіччя і ранньомодерної доби, як в Україні так і за кордоном – професор, д.і.н. Київського університету імені Бориса Грінченка Віталій Миколайович Михайловський.

Тема лекції:«ВЕЛИКЕ ПОДІЛЛЯ. УТВОРЕННЯ НОВОГО ІСТОРИЧНОГО РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХIV – XV СТ.»

Поява нового регіону, та ще й на території, де ніколи не було удільного князівства, відбулася в результаті прагнення Великого князівства Литовського розширити свій вплив у південно-західному напрямку в середині XIV ст. Спочатку як удільне князівство Ґедиміновичів, що змінювали протекцію від великого князя до короля. Згодом спірна територія, яку наприкінці XIV ст. було поділено на три частини. У першій третині XV cт. здавалося, що питання Поділля остаточно вирішене, і воно стане частиною Великого Князівства Литовського. Принаймні так видавалося Вітовтові. Натомість у Кракові вважали цілком по-іншому. Після 1430 р. і аж до середини 1450-х років, цей регіону був причиною розбрату між Польським королівством та Великим Князівством Литовським.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

9 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV; VІ курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), (першого) бакалаврського та (другого) магістерського рівнів взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі міжнародного наукового онлайн-семінару організованим Holodomor Research and Education Centre.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

27 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Четвертого Семінару з міжвоєнної історії України, відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

«Сексот «Академік»: причини та обставини співпраці науковця із ДПУ УСРР у 1920-х рр.».

З доповіддю виступила кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України Оксана Віталіївна Юркова.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

12 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І – IІІ курсів спеціальності 014 Середня освіта (Історія), в контексті вивчення освітнього компоненту НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar», рубрика «Ранньомодерна доба. Річ Посполита Обох Народів».

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

09 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IІІ курсів спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar», під рубрикою «Ранньомодерна доба. Річ Посполита Обох Народів»

З доповіддю на тему:

«Практика делімітації кордонів на Чернігово-Сіверщині у ХIV – XVIII ст.» виступив

Д.і.н., професор Ігор Кондратьєв

Організатор семінару і модератор заходу к.і.н. Владислав Яценко, «Kharkiv Historico-Philological Society».

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

05 липня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІІ курсу спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в заході який організував Музей Голодомору. В ході заходу відбулася онлайн-презентація цифрового архіву листів Д. Бермана, інженера з ПАР, який став мимовільним свідком Голодомору (1932-1933 рр.) в Україні.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. ««Петлюровці», «петлюрці», «петлюрівці», «петлюрівщина» у часі та просторі (до історії поняття)».

29 червня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І – IІІ курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), взяли участь (онлайн на платформі Zoom) в черговому Семінарі з міжвоєнної історії України який проводить Відділ історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України. З доповіддю виступив старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. XX ст. Геннадій Єфіменко.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55