image1 image2 image3

Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти

Міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих ученихПрофесійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти”.
21 жовтня 2010 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених: „Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти”.

Основні напрями роботи конференції:

1. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки педагогічних кадрів в умовах модернізації національної системи освіти.
2. Сучасні реалії підготовки педагогічних кадрів.
3. Інновації у професійній підготовці педагогічних кадрів.
4. Проблеми виховання особистості майбутнього педагога у ВНЗ.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка, ДВНЗ „Кримський гуманітарний університет”, Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія запрошує Вас взяти участь у Міжвузівській науково-практичній конференціїОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СОЦІОКУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ”, яка відбудеться 19 листопада 2010 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Основні напрями роботи конференції:

1. Освіта як предмет філософської рефлексії.
2. Соціогуманітарний потенціал сучасної освіти.
3. Превентивність освіти в контексті модернізації українського суспільства.
4. Філософсько-педагогічні орієнтири сучасного освітянина.

За матеріалами конференції буде видано збірник. За бажанням авторів статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць „Педагогічний дискурс” (випуск 9), який включено до переліку фахових видань ВАК України в галузі „Педагогічні науки”. Вартість публікації становить 25 грн. за сторінку та 15 грн. за пересилання збірника для авторів з інших міст.

Переглянути інформаційний лист конференції

Творчий звіт за результатами літньої фольклорної практики

22 жовтня 2010 р. у актовій залі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбувся творчий звіт студентів 4 курсу факультету мистецтв за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія" за результатами літньої фольклорної практики.

Фольклорна пошукова робота є важливим засобом залучення студентів до неоціненного досвіду, моралі, світогляду, традиційної матеріальної і нематеріальної культури народу – джерела формування почуттів високої людської гідності, громадянської національної свідомості, якостей, вкрай необхідних майбутньому педагогові сучасної української школи.

Збирацька діяльність сприяє збереженню, популяризації скарбів народної пам’яті, формуванню естетично розвиненої особистості. Окрім того, вивчення фольклору – це ефективний спосіб глибокого пізнання життя, вивчення історії, побуту, обрядів та звичаїв народу. Саме тому студенти факультету мистецтв здійснюють пошук, збір, систематизацію та опрацювання зразків фольклорного, зокрема хореографічного, мистецтва під час літньої фольклорної практики.

Літня практика: враження, перемоги, успіхи

21 жовтня 2010 року у стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулась звітна конференція студентів 41-42 груп факультету дошкільного виховання за результатами літньої педагогічної практики на тему "Літня практика: враження, перемоги, успіхи".

На заході були присутні проректор з педагогічної практики Л.А.Машкіна, декан факультету дошкільного виховання Л.С.Пісоцька, начальник відділу педагогічної практики Н.В.Казакова, методист відділу педагогічної практики А.О.Кащук, керівники практики Г.Й.Сігінішина та О.Д.Герасимова, викладачі кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, студенти 4 курсу факультету дошкільного виховання.

Пленарне засідання розпочалось із привітального слова Л.А.Машкіної та оголошення керівниками практики результатів літньої педагогічної практики.

Тиждень першокурсника

Цього року студентська рада ХГПА започаткувала нову традицію. День першокурсника "переріс" у Тиждень.

День "Чуйне серце"

Цей день пройшов під гаслом: - "Допоможи ближньому, твори добро". Студенти усіх груп долучились до акції "Чуйне серце", яка полягала у зборі речей, канцелярського приладдя для дитячих будинків; допомозі товариству молодих інвалідів. Молодь товариства була запрошена на концерт під назвою "Я з людьми поділюся добром". Ведучими концерту були студентка першого курсу Войтова Олена та слухач магістратури Коваль Сергій.

Студентська рада планує й далі активно співпрацювати з товариством молодих інвалідів і вже окреслила наступні кроки.

Творчий звіт студентів з фольклорної практики

19 жовтня 2010 р. о 16.00 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся творчий звіт студентів 3 курсу факультету мистецтв за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" за результатами літньої фольклорної практики. Метою цього виду практики є: розширення знань студентів з народної творчості, прищеплення інтересу до збирання фольклору, нагромадження музичного матеріалу для подальшої роботи з дітьми в школі.

На звітній конференції були присутні декан факультету мистецтв О.І.Попик, працівники відділу педагогічної практики Н.В.Казакова, А.О.Кащук, керівник фольклорної практики Г.В.Яківчук та студенти 1 і 2 курсів факультету мистецтв (спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика").

Народознавчі технології охорони і збереження здоров’я дітей та молоді

7-10 жовтня 2010 року у місті Івано-Франківську на базі Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника відбулася IV Міжнародний науково-практичний форум “Народознавчі технології охорони і збереження здоров’я дітей та молоді”.

Очільниками форуму виступили Лисенко Неллі Василівна – доктор педагогічних наук, професор, директор НМЦ “Українська етнопедагогіка і народознавство” НАПНУ Країни, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Шоробура Інна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Пісоцька Леоніда Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Соя Микола Михайлович – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, а також науковці з Угорщини, Польщі, Румунії, Канади, Ізраїлю та ін.

Гуманно-особистісний підхід до дітей у освітньому процесі

8–12 листопада 2010 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницької обласної філармонії (м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 7) відбудеться п’ятиденний авторський семінар (40 годин) академіка Російської Академії освіти, іноземного члена Національної академії педагогічних наук України, професора, доктора психологічних наук, керівника Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки Ш. О. Амонашвілі "Гуманно-особистісний підхід до дітей у освітньому процесі".
Переглянути інформаційний лист семінару.
Переглянути буклет до семінару.

Міжнародне стажування: результати та нові ідеї

Протягом тижня, з 11 по 17 жовтня, Євген Щербанюк, студент факультету початкового навчання, проходив стажування в Польщі для лідерів студентського самоврядування Європи.

Парламент студентів Польщі ознайомили молодих людей із системою самоврядування, кращим досвідом громадських молодіжних об’єднань.

Незабутніми були зустрічі з ректорами ВНЗ Польщі, активістами, державними діячами. Делегація з України відвідала більше п’яти навчальних закладів.

Час стажування був переповнений емоціями. Це і нові друзі, і відкриття історії та культури Польщі, досвід діяльності лідерів. Сподіваємось, що успішне стажування Євгена в Польщі, надихне багатьох до нових іде, гарних справ та традицій.

Міністерство освіти і науки УкраїниЗбірник наукових праць "Педагогічний дискурс"

Український центр оцінювання якості освітиВінницький регіональний центр оцінювання якості освіти 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55