Блоґ nauka

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: традиції та інновації"

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ:
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
 
 яка відбудеться 24 квітня 2014 р. в

 Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Переглянути інформаційний лист конференції

 

Основні напрями роботи конференції:

 • Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки.
 • Інтеграційні процеси в  системі мистецької освіти: традиції та інновації.
 • Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.
 • Методика викладання мистецьких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій.
 • Виховний і розвивальний потенціал мистецької діяльності.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: митці в історії краю"

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у
IV Всеукраїнській науково-практичній конференції
 
ДУХОВНІ ВИТОКИ ПОДІЛЛЯ:
МИТЦІ В ІСТОРІЇ КРАЮ
 
 яка відбудеться 13 березня 2014 р. в

 Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Переглянути інформаційний лист конференції

 

Основні напрями роботи конференції:

 • Розвиток мистецтва на Поділлі: історія та сучасність.
 • Митці Поділля у контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ ст.
 • Повсякденне життя митців краю.
 • Відомі митці Поділля.
 • Образ митців-подолян у літературі та мистецтві.

Кандидатські іспити

На базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії організовується проведення кандидатського іспиту з іноземної мови (англійська, німецька).

Кандидатські іспити мають право складати громадяни України, які мають повну вищу освіту.

Особи, які здобули відповідну освіту за межами України, повинні подавати нострифіковані дипломи про вищу освіту.

Іспит з іноземної мови проводиться у весняну сесію (у березні приймаються документи, у квітні організовуються консультації, у травні складається іспит).

Перелік документів для складання кандидатського іспиту:

 1. Заява на ім’я ректора.
 2. Довідка з основного місця роботи (навчання).
 3. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за межами України – нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та вкладиш.
 4. Копії: ідентифікаційного коду; паспорта (1, 2, 11 сторінки).
 5. Витяг про затвердження теми дисертаційного дослідження (за наявності).
 6. Реферат для складання кандидатського іспиту.
 7. Папка для документів.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються за адресою:
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139,
науковий відділ, каб. 206;
тел. (0382) 79-59-45

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013-2014 н.р.

Відповідно до наказу МОН України № 1281 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 н.р.” від 09.09.2013 р. з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого  зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів 23 грудня 2013 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії було проведено конкурс студентських наукових робіт за напрямами „Педагогічні науки”, „Педагогічна та вікова психологія”.

Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень. 7-8 листопада 2013 р.

7-8 листопада 2013 року на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулася ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень».

Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених

17 жовтня 2013 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених „Історико-педагогічні дослідження в Україні: сучасний стан та тенденції”, основними  напрямами роботи якої були:

 1. Розвиток системи освіти в різні історичні періоди.
 2. Роль персоналії в освітніх процесах.
 3. Проблеми навчання, виховання та розвитку особистості в історії педагогіки.
 4. Українська народна педагогіка в історичному контексті.
 5. Творче використання вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду.

Інформація про проведення обласної учнівської науково-практичної конференції „Творчість. Пошук. Відкриття!”

23 жовтня 2013 року в приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулась перша обласна учнівська науково-практична конференція „Творчість. Пошук. Відкриття!”, організована Хмельницьким територіальним відділенням Малої академії наук за підтримки Хмельницької обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь
у Всеукраїнській (заочній) науково-практичній конференції
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
 
 яка відбудеться 26 лютого 2014 р.
в м. Хмельницькому
 

Переглянути інформаційний лист конференції

 

Основні напрями роботи конференції:

 1. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.
 2. Фахова підготовка майбутніх учителів початкової школи.
 3. Професійна підготовка вчителя початкових класів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
 4. Самовиховання, самоосвіта та самореалізація майбутнього педагога в умовах гуманізації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Оголошення! Конкурс наукових робіт

Відповідно до наказу ректора ХГПА від 23.09.2013 р. №159 в академії оголошується проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (напрями: „Педагогічні науки”, „Педагогічна та вікова психологія”, „Мистецтвознавство”).

До 12 грудня 2013 р. у науковий відділ необхідно подати наукові роботи для кодування та їх попереднього рецензування членами конкурсних комісій. Захист наукових робіт відбудеться 19 грудня 2013 р.

Методичні матеріали щодо написання та оформлення наукових робіт запитувати в деканатах та в науковому відділі.

Оргкомітет

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55