Блоґ nauka

Студентка факультету початкової освіти та філології Коваль А. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Професорсько-викладацький колектив та студенти академії вітають студентку 6 курсу факультету початкової освіти та філології Коваль Аліну із здобуттям ІІ місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013-2014 н.р. в галузі „Мистецтвознавство” (напрям „Образотворче мистецтво”).

Науковий керівник – Слоневська Ірина Борисівна, кандидат філософських наук, доцент.

Бажаємо подальших наукових звершень!

Всеукраїнська науково-практична конференція „Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання”

20 лютого 2014 року в приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулася всеукраїнська науково-практична конференція „Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання”.

В її роботі зголосилися  брати участь провідні вітчизняні науковці – Інна Шоробура, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА), депутат обласної ради; Олександр Галус – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ХГПА, Віталій Мацько – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури ХГПА; Ірина Руснак – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського; Ольга Куцевол – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української літератури  Вінницького  державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського; Валентин Вандишев – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Сумського національного аграрного університету; Людмила Марчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам'янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка; Олена Переломова – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики та філології Сумського державного університету; Володимир  Студінський  – доктор історичних наук, професор Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана" (м.Київ); Інна Ящук – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової освіти і філології ХГПА та інші.  Учасники конференції хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих Героїв майдану.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук

​ 

15-16 лютого 2014 року в приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії було проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

Часова модель передбачала проведення конкурсу-захисту в 2 етапи. У суботу 15 лютого відбувся заїзд та реєстрація команд. Після цього чергові (студенти ХГПА) супроводжували конкурсантів до аудиторій, в яких вони писали контрольні роботи. Оголошення результатів здійснювалося по мірі завершення перевірки контрольних робіт. Робота апеляційної комісії розпочиналася після завершення перевірки та оголошення апеляційної години в кожній окремій секції. Апеляційна комісія приймала скарги протягом 1 (однієї) години після оголошення результатів перевірки.

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» у 2013-2014 н.р.

Відповідно до наказу №9 від 03.02.2014 р. „Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013-2014 н.р.”, з метою виявлення обдарованої студентської молоді, розвитку творчих здібностей, активізації наукових пошуків у розв’язанні актуальних проблем початкового навчання і виховання, визначення рівня теоретичної і практичної підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності 4-5 лютого 2014 р. в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта».

Дев'яті педагогічні читання пам'яті М.М. Дарманського: соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
 

ДЕВ’ЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М.ДАРМАНСЬКОГО: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В РЕГІОНІ

 
 яка відбудеться 9 квітня 2014 р. в

 Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Переглянути інформаційний лист конференції

 

Основні напрями роботи конференції:

 • Громадська та науково-педагогічна діяльність М.М. Дарманського.
 • Соціально-педагогічні аспекти розвитку дошкільної, шкільної та позашкільної освіти в регіоні.
 • Організаційно-педагогічні проблеми ступеневої підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневого вишу.
 • Професійна адаптація студентів у системі ступеневої педагогічної освіти.
 • Виховання студентської молоді в умовах модернізації українського суспільства.
 • Роль післядипломної педагогічної освіти у професійному зростанні педагогів.
 • Управління освітніми процесами в регіоні. Освітній округ як інноваційна модель управління освітою в регіоні.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: традиції та інновації"

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ:
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
 
 яка відбудеться 24 квітня 2014 р. в

 Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Переглянути інформаційний лист конференції

 

Основні напрями роботи конференції:

 • Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки.
 • Інтеграційні процеси в  системі мистецької освіти: традиції та інновації.
 • Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.
 • Методика викладання мистецьких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій.
 • Виховний і розвивальний потенціал мистецької діяльності.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: митці в історії краю"

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у
IV Всеукраїнській науково-практичній конференції
 
ДУХОВНІ ВИТОКИ ПОДІЛЛЯ:
МИТЦІ В ІСТОРІЇ КРАЮ
 
 яка відбудеться 13 березня 2014 р. в

 Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Переглянути інформаційний лист конференції

 

Основні напрями роботи конференції:

 • Розвиток мистецтва на Поділлі: історія та сучасність.
 • Митці Поділля у контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ ст.
 • Повсякденне життя митців краю.
 • Відомі митці Поділля.
 • Образ митців-подолян у літературі та мистецтві.

Кандидатські іспити

На базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії організовується проведення кандидатського іспиту з іноземної мови (англійська, німецька).

Кандидатські іспити мають право складати громадяни України, які мають повну вищу освіту.

Особи, які здобули відповідну освіту за межами України, повинні подавати нострифіковані дипломи про вищу освіту.

Іспит з іноземної мови проводиться у весняну сесію (у березні приймаються документи, у квітні організовуються консультації, у травні складається іспит).

Перелік документів для складання кандидатського іспиту:

 1. Заява на ім’я ректора.
 2. Довідка з основного місця роботи (навчання).
 3. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за межами України – нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та вкладиш.
 4. Копії: ідентифікаційного коду; паспорта (1, 2, 11 сторінки).
 5. Витяг про затвердження теми дисертаційного дослідження (за наявності).
 6. Реферат для складання кандидатського іспиту.
 7. Папка для документів.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються за адресою:
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139,
науковий відділ, каб. 206;
тел. (0382) 79-59-45

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013-2014 н.р.

Відповідно до наказу МОН України № 1281 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 н.р.” від 09.09.2013 р. з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого  зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів 23 грудня 2013 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії було проведено конкурс студентських наукових робіт за напрямами „Педагогічні науки”, „Педагогічна та вікова психологія”.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55