image1 image2 image3

Почесний візит до столиці студентів факультету початкового навчання

26-28 жовтня м. Києві на базі Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка, пройшли ІІІ Покровські міжнародні просвітницькі читання.

У роботі конференції взяли участь більше 500 представників різних регіонів України та зарубіжжя.

З благословення Митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія найактивніші волонтери факультету початкового навчання Наталія Поліщук, Віка Ковальська, Анастасія Войтко взяли участь у роботі міжнародного заходу.

До активного обговорення провідної теми читань: "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру" долучилися керівники Хмельницької делегації протоієрей Олександр Дацюк та викдадач Недільної школи Жанна Дацюк, представники факультету початкового навчання. Наші студенти беручи участь у роботі 1-ої секції - "Освіта у ХХІ столітті: спадкоємність традицій і новації, співпраця світської та духовної компоненти", провели презентацію волонтерського руху факультету початкового навчання, яка викликала підтримку і захоплення всіх присутніх. Ігумен Арсеній (Бочкар), доктор богослов'я, проректор Ужгородської української богословської академії ім. Кирила і Мефодія зазначив: "Аналогів такої діяльності я в Україні ще не зустрічав. Ми сьогодні багато говорили про доброчинну діяльність роботу, а тут побачили реальну роботу."

Психологічна служба академії інформує

Запрошуємо до активної співпраці та безпосередньої участі педагогів, кураторів академічних груп та усіх бажаючих педагогічних працівників на зустрічі до Психологічного клубу "Інший вимір", що відбуваються у формі тренінгових занять.
Загальна тема 2009-2010 н.р.: "Особистісне та професійне самовизначення".
Мета: сприяння актуалізації тривалого процесу психологічної позитивної самоперебудови; формування навичок конструктивної взаємодії педагогічних працівників; збереження психологічного здоров’я педагогів.
Розглянуті тематики на заняттях:
№ 1: "Стратегія педагогічного самовдосконалення".
Мета: ознайомлення учасників із основними компонентами психологічного тренінгу та формами групової роботи в умовах тренінгових занять; формування позитивної мотивації до подальшої участі у заняттях; формування уміння працювати в команді; формування умінь активного слухання та ефективної вербальної та невербальної комунікації; формування рефлексивних навичок.

№ 2: "Толерантне спілкування як шлях до вершин педагогічної майстерності".
Мета: акцентувати увагу учасників на значенні толерантної поведінки під час спілкування із оточуючими; сприяння досягненню взаєморозуміння між партнерами по спілкуванню; формування навичок безоцінного ставлення під час комунікації; сприяння усвідомленню рівня комунікативної культури; розвиток навичок самоаналізу та самоусвідомлення.

№ 3-4: "Особистісна та професійна самореалізація".
Мета: актуалізувати особистісний потенціал учасників для самовдосконалення та саморозвитку; активізувати розвиток поведінкової гнучкості педагога, розвиток потребнісно – мотиваційної сфери (мотивація досягнень, професійне самовизначення); сприяти розвитку соціально та професійно значимих якостей та здібностей (професійна співпраця, комунікативність, професійна творчість); удосконалювати міжособистісну взаємодію.

№ 5: "Профілактика психологічного вигорання та психічне розвантаження".
Мета: поглибити психологічні знання про синдром емоційного вигорання; психопрофілактика стресових станів; розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу; емоційне розвантаження та вироблення необхідних навичок аутогенного тренування.

Штаб ЦО академії інформує

З метою підвищення рівня захищеності та навчання особового складу академії при виникненні надзвичайних ситуацій: аварій, катастроф, стихійних лих 4 листопада о 12.30 год. було проведено практичне заняття з організації евакуації працівників і студентів та набуття навичок пожежогасіння у навчальному корпусі та гуртожитку.

Тема об'єктового тренування : "Дії особового складу академії при виникненні пожежі".

Задіяні служби:
- ланка пожежогасіння;
- медична ланка;
- ланка охорони громадського порядку;
- ланка оповіщення.

Будуймо „Затишок“ у наших серцях

Як прекрасно жити і знати, що ти комусь потрібний, відчувати любов і піклування оточуючих тебе людей, їх щиру посмішку і дружню руку допомоги!

І ось уже другий рік факультет початкового навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на чолі із своїм деканом Ящук Інною Петрівною, викладачами та студентами здійснює волонтерський рух і тісно співпрацює з "Родинним затишком". Добрих вчинків ніколи не буває багато, особливо тоді, коли вони відходять від щирого серця і абсолютно безкорисні. Саме з таких вчинків вирішали розпочати новий навчальний рік студенти факультету і взяли участь у творчому проекті „Театр осені“. Він проходив з 1 вересня по 31 жовтня і мав на миті допомогти вихованцям закладу реалізувати свої творчі задатки, допомогти їм виготовляти різноманітні вироби власними руками і просто допомогти відчути, що вони не одні у цьому світі.

Моделювання освітньо-виховного простору в ДНЗ

Міністерство освіти і науки України
Хмельницька обласна рада
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Факультет дошкільного виховання
Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Запрошує Вас взяти участь у Міжвузівській студентській науково-практичній конференції

“МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ В ДНЗ”

яка відбудеться 25 листопада 2010 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Інтеграційний підхід до навчальної діяльності в ДНЗ.
2. Організація художньо-продуктивної діяльності дошкільників.
3. Нові парадигми екологічного виховання дітей дошкільного віку.
4. Здоров’язберігаючі технології в освітньому просторі ДНЗ.

Після завершення роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції.

Переглянути інформаційне повідомлення про конференцію.

На шляху до фотомистецтва

27 жовтня 2010 року студенти факультету початкового навчання відвідали молодіжну фотовиставку "Вільне плавання", яка походить у рамках фестивалю "Свіжий вітер". На виставці були представлені 250 робіт 53 фотохудожників міста та Хмельницької області. Студенти з інтересом вивчали роботи своїх однолітків, на який було відтворено прагнення та мрії сучасної молоді. Відвідування фотовиставки дало можливість отримати нові знання про фотоіндустрію та розширити світогляд відвідувачів.

Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти

Міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих ученихПрофесійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти”.
21 жовтня 2010 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених: „Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти”.

Основні напрями роботи конференції:

1. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки педагогічних кадрів в умовах модернізації національної системи освіти.
2. Сучасні реалії підготовки педагогічних кадрів.
3. Інновації у професійній підготовці педагогічних кадрів.
4. Проблеми виховання особистості майбутнього педагога у ВНЗ.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка, ДВНЗ „Кримський гуманітарний університет”, Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія запрошує Вас взяти участь у Міжвузівській науково-практичній конференціїОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СОЦІОКУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ”, яка відбудеться 19 листопада 2010 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Основні напрями роботи конференції:

1. Освіта як предмет філософської рефлексії.
2. Соціогуманітарний потенціал сучасної освіти.
3. Превентивність освіти в контексті модернізації українського суспільства.
4. Філософсько-педагогічні орієнтири сучасного освітянина.

За матеріалами конференції буде видано збірник. За бажанням авторів статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць „Педагогічний дискурс” (випуск 9), який включено до переліку фахових видань ВАК України в галузі „Педагогічні науки”. Вартість публікації становить 25 грн. за сторінку та 15 грн. за пересилання збірника для авторів з інших міст.

Переглянути інформаційний лист конференції

Творчий звіт за результатами літньої фольклорної практики

22 жовтня 2010 р. у актовій залі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбувся творчий звіт студентів 4 курсу факультету мистецтв за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія" за результатами літньої фольклорної практики.

Фольклорна пошукова робота є важливим засобом залучення студентів до неоціненного досвіду, моралі, світогляду, традиційної матеріальної і нематеріальної культури народу – джерела формування почуттів високої людської гідності, громадянської національної свідомості, якостей, вкрай необхідних майбутньому педагогові сучасної української школи.

Збирацька діяльність сприяє збереженню, популяризації скарбів народної пам’яті, формуванню естетично розвиненої особистості. Окрім того, вивчення фольклору – це ефективний спосіб глибокого пізнання життя, вивчення історії, побуту, обрядів та звичаїв народу. Саме тому студенти факультету мистецтв здійснюють пошук, збір, систематизацію та опрацювання зразків фольклорного, зокрема хореографічного, мистецтва під час літньої фольклорної практики.

Літня практика: враження, перемоги, успіхи

21 жовтня 2010 року у стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулась звітна конференція студентів 41-42 груп факультету дошкільного виховання за результатами літньої педагогічної практики на тему "Літня практика: враження, перемоги, успіхи".

На заході були присутні проректор з педагогічної практики Л.А.Машкіна, декан факультету дошкільного виховання Л.С.Пісоцька, начальник відділу педагогічної практики Н.В.Казакова, методист відділу педагогічної практики А.О.Кащук, керівники практики Г.Й.Сігінішина та О.Д.Герасимова, викладачі кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, студенти 4 курсу факультету дошкільного виховання.

Пленарне засідання розпочалось із привітального слова Л.А.Машкіної та оголошення керівниками практики результатів літньої педагогічної практики.

Міністерство освіти і науки УкраїниЗбірник наукових праць "Педагогічний дискурс"

Український центр оцінювання якості освітиВінницький регіональний центр оцінювання якості освіти 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55